Прототипи

Създаване на оригинали и прототипи   модели за отливки от бетон за градинска  мебел.